Wiedza

projekt grzewczej instalacji

Projekt instalacji technologicznej kotłowni wykonała firma RAT-GAR. Zakres prac obejmował również roboty budowlane (adaptacja pomieszczenia starej kotłowni węglowej). Zamontowano kocioł parowy Vitomax 200-HS firmy Viessmann o wydajności 1,65 t/h i ciśnieniu 10 bar z palnikiem gazowym firmy Riello. y zobowiązane są wszystkie firmy przemysłowe wykorzystujące w swojej pracy urządzenia techniczne wymienione w tekście.

czyszczenie chemiczne 1

Czyszczenie chemiczne urządzeń ciśnieniowych jest zadaniem, które wykonywane może być wyłącznie przez firmy i przedsiębiorstwa posiadające pozytywną decyzję Urzędu Dozoru Technicznego. Fakt ten regulowany jest Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (z późniejszymi zmianami). Do przestrzegania ustawy zobowiązane są wszystkie firmy przemysłowe wykorzystujące w swojej pracy urządzenia techniczne wymienione w tekście.