Czyszczenie chemiczne kotłów - Wrocław

Jednym z obszarów działania firmy RAT-GAR jest wykonywanie usług w zakresie chemicznego czyszczenia.
Prace te obejmują:

 • chemiczne czyszczenie kotłów parowych i wodnych
 • chemiczne czyszczenie instalacji technologicznych
 • chemiczne czyszczenie węzłów c.o. i c.w.u.
 • chemiczne czyszczenie wymienników ciepła
 • chemiczne czyszczenie stałych zbiorników ciśnieniowych

Chemiczne czyszczenie urządzeń ciśnieniowych przeprowadzane jest zgodnie z:

 • zaleceniami UDT
 • uzgodnioną w CLDT technologią naprawy
 • uprawnieniami UDT do wykonywania naprawy w zakresie chemicznego czyszczenia

 

rury i kotły

Wskazaniami do przeprowadzenia chemicznego czyszczenia kotłów są:

 • niepomyślny wynik kontroli przeprowadzonej przez UDT
 • koniec okresu dopuszczenia urządzenia do użytku
 • indywidualny wniosek użytkownika
 • zwiększone zużycie paliwa i energii spowodowane nadmiernym gromadzeniem osadu na powierzchni wewnętrznej kotła

Chemiczne czyszczenie ma za zadanie przede wszystkim usunięcie kamienia, który zgromadził się na wewnętrznych ścianach urządzenia. Czas trwania tego zabiegu uzależniony jest od grubości osadu oraz jego składu chemicznego. Proces chemicznego czyszczenia przebiega w następujących etapach:

 • wizja lokalna i analiza chemiczna pobranej próbki osadu (badania wykonywane są w Centralnym Laboratorium Dozoru Technicznego)
 • dobór odpowiednich chemikaliów na podstawie wyników analizy
 • kontrola szczelności instalacji
 • płukanie wstępne, podczas którego usuwane są wolne zanieczyszczenia
 • proces kwasowania, który polega na przekształceniu osadów w związki rozpuszczalne w wodzie. Zostają one usunięte z kotła w postaci roztworu lub zawiesiny. Często wymagana jest kilkukrotna cyrkulacja roztworem chemicznym, aby pozbyć się kamienia w zupełności
 • płukanie urządzenia w celu usunięcia pozostałości po preparatach kwasowych
 • neutralizacja kwasów i zabezpieczenie powierzchni przed korozją
 • odbiory użytkownika i UDT
 • oddanie urządzenia do eksploatacji

Systematyczne oczyszczanie urządzeń z zalegającego osadu w połączeniu z regularnymi przeglądami pozwalają na bezawaryjną pracę urządzenia, zwiększają jego wydajność i wydłużają żywotność.
Przygotowujemy również urządzenia ciśnieniowe do rewizji wewnętrznej dla UDT.

Zobacz także: Modernizacja kotłowni

 

Uprawnienia