Modernizacje kotłów i zbiorników - Wrocław

Posiadamy uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do modernizacji:

  • kotłów parowych
  • kotłów wodnych
  • zbiorników stałych ciśnieniowych
  • zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących
  • zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych

Przygotowujemy również urządzenia ciśnieniowe do rewizji wewnętrznej dla UDT.

Zobacz również: Prace spawalnicze

 

pracownik przy licznikach

Uprawnienia