Prace spawalnicze, usługi spawacza - Wrocław

Zakres oferowanych przez nas usług obejmuje również remonty oraz naprawy urządzeń ciśnieniowych – prace spawalnicze zgodne z zaleceniami UDT.
Posiadamy uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie naprawy:

  • kotłów parowych
  • kotłów wodnych
  • stałych zbiorników ciśnieniowych
  • zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących
  • zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych

Przeprowadzenie naprawy poprzedzone jest wizją lokalną oraz sporządzeniem technologii wykonania naprawy.
Przygotowujemy również urządzenia ciśnieniowe do rewizji wewnętrznej dla UDT.

Zobacz również: Montaż systemów grzewczych

pracownicy spawają

Uprawnienia