chemiczne czyszczenie

Czyszczenie chemiczne urządzeń ciśnieniowych jest zadaniem, które wykonywane może być wyłącznie przez firmy i przedsiębiorstwa posiadające pozytywną decyzję Urzędu Dozoru Technicznego. Fakt ten regulowany jest Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (z późniejszymi zmianami). Do przestrzegania ustawy zobowiązane są wszystkie firmy przemysłowe wykorzystujące w swojej pracy urządzenia techniczne wymienione w tekście.

Czyszczenie chemiczne i analiza chemiczna osadu

Regularna eksploatacja urządzeń ciśnieniowych (np. zbiorników ciśnieniowych, kotłów parowych, wymienników ciepła), w większości przypadków wiąże się z odkładaniem w ich wnętrzu różnego typu osadów. Zalegające na ścianach urządzenia osady różnią się pomiędzy sobą nie tylko czasem powstawania, ale również składem chemicznym. W związku z czym, każdorazowo firma zajmująca się czyszczeniem i trawieniem urządzeń ciśnieniowych, jest zobowiązana do przeprowadzenia analizy chemicznej  zastałego osadu. Ponadto należy wspomnieć, że procedurę taką jak chemiczne czyszczenie urządzeń ciśnieniowych rozpoczyna prawnie pozyskana zgoda na czyszczenie (wydawana przez Urząd Dozoru Technicznego). Urząd Dozoru Technicznego może również samodzielnie wystosować nakaz czyszczenia urządzeń. Działanie to ma miejsce najczęściej po przeprowadzeniu kontroli wewnętrznej zakładu (i stwierdzeniu potrzeby oczyszczenia urządzeń ciśnieniowych w nim używanych).

Niemniej ważną kwestią podczas czyszczenia chemicznego jest określenie ilości powstałego osadu oraz jego zachowania po zastosowaniu różnego typu substancji chemicznych mających na celu jego usunięcie. Próby te przeprowadzane są przy zmiennej temperaturze. Po ich zakończeniu, obliczana jest ilość substancji chemicznych potrzebnych do całkowitego oczyszczenia urządzenia ciśnieniowego. Proces przygotowawczy obejmuje również wybór inhibitorów, czyli substancji mających za zadanie ochronę urządzeń przed korozją. Przed rozpoczęciem właściwego czyszczenia (lub trawienia) procesy przygotowawcze musza również objąć samo urządzenie. Bezwzględnie zaleca się sprawdzenie szczelności poszczególnych układów. Ważne jest również usunięcie wszelakich ciał obcych znajdujących się wewnątrz urządzenia.

Właściwe chemiczne czyszczenie urządzeń ciśnieniowych rozpocząć można dopiero po spełnieniu wszystkich wyżej wymienionych warunków. Niedopełnienie któregoś aspektu jest surowo karane przez Urząd Dozoru Technicznego. Należy również wspomnieć o samych substancjach używanych do procesów czyszczenia chemicznego. W przeważającej liczbie przypadków są to roztwory nieorganiczne lub związki o właściwościach kompleksujących. Chemiczne czyszczenie urządzeń ciśnieniowych przeprowadzane może być również z użyciem mieszanin organicznych.

Czytaj dalej: Domowa stacja uzdatniania wody