plastikowe kanistry

Czyszczenie kotłów – co warto wiedzieć  na temat chemicznego czyszczenia kotłów? Jakie są etapy prac?

Chemiczne czyszczenie kotłów to zadanie wykonywane na zlecenie Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) jak również wniosek użytkownika. Przeprowadzane okresowo kontrole UDT w głównej mierze oparte są na badaniu wizualnym, którego celem jest określenie stanu powierzchni – czy posiada wżery, w jakim stanie są złącza spawane, czy są widoczne odkształcenia itp. Gdy osad uniemożliwia ocenę stanu powierzchni kotła wskazane jest przeprowadzenie procesu chemicznego czyszczenia kotła. Działanie to może być wykonywanie wyłącznie przez zakłady posiadające odpowiednie uprawnienia, które wydawane są przez Urząd Dozoru Technicznego, jakie posiada również firma RATGAR.

Jak przeprowadzany jest proces chemicznego czyszczenia kotła?

Przeprowadzenie chemicznego czyszczenia kotła wykonywane jest różnymi metodami (w głównej mierze w zależności od rodzaju urządzenia,  materiału z jakiego został wytworzony oraz składu chemicznego osadu), w związku z czym zaleca się analizę osadu pod względem chemicznym, przed rozpoczęciem procesów czyszczenia. Badania to wykonywane są przez laboratoria akredytowane przez UDT lub  w Centralnym Laboratorium Dozoru Technicznego. Zapoznanie się ze składem chemicznym osadu pozwala na dobór odpowiednich chemikaliów potrzebnych do przeprowadzenia prac. Ponad to czyszczenie chemiczne kotłów parowych to proces wieloetapowy. Jego głównym celem jest usunięcie poeksploatacyjnych osadów zalegających we wnętrzu urządzeń. Poszczególne etapy chemicznego czyszczenia kotłów obejmuje uzgodniona technologia przygotowywana indywidualnie dla każdego przypadku i uzgodniona w CLDT.

Ogólne zasady chemicznego czyszczenia kotłów – wykaz przeprowadzonych operacji

  1. Próba szczelności czyszczonego układu,
  2. Płukanie wstępne,
  3. Proces kwasowania,
  4. Płukanie po kwasowaniu,
  5. Pasywacja,
  6. Płukanie po pasywacji.

Czyszczenie kotłów – od czego zaczyna się czyszczenie chemiczne kotła?

Każdorazowo czyszczenie chemiczne kotłów rozpoczyna się badaniem szczelności układu przeznaczonego do czyszczenia. Szczelność układu sprawdzana jest z użyciem wody, która zostaje do niego wprowadzona. Stwierdzenie jakichkolwiek przecieków, uniemożliwia przejście do kolejnego etapu chemicznego czyszczenia kotłów. W kolejnym kroku następuje mycie wstępne. Jego celem jest pozbycie się elementów wolnych, które mogą zostać usunięte w najprostszy z możliwych sposobów. Proces ten trwa aż do uzyskania klarownych popłuczyn, które mogą zostać odprowadzone do kanalizacji przemysłowej.  Przed rozpoczęciem tzw. kwasowania, przygotowywany jest preparat znany jako preparat do czyszczenia urządzeń. Następujące po tym etapie kwasowanie usuwa osady, które w przeważającej części składają się ze związków wapnia, magnezu i żelaza oraz produktów korozji. Roztwór kwasu potrzebny do wykonania czynności, przygotowywany jest w zbiorniku pomocniczym. Usuwanie kamienia kotłowego to reakcja przebiegająca z różną szybkością, w zależności od grubości osadu, składu chemicznego, itp..

W każdym przypadku po zakończeniu kwasowania, wymagane jest płukanie kotła, którego celem jest usunięcie pozostałości po kwasowaniu. Celem tego działania jest uzyskanie popłuczyn o pH zbliżonym do pH używanej wody. Neutralizacja i pasywacja to jeden z ostatnich kroków w procesie oczyszczania chemicznego kotłów. Operacje te mają za zadanie zneutralizowanie całego układu oraz zabezpieczenie go przed korozją. Dodatkowe zabezpieczenie wymagane jest w przypadku, gdy kocioł będzie odbywał przerwę postojową.

Po zakończeniu procesu oczyszczania kotła, następują oględziny przez specjalnie do tego celu powołaną komisję. Właściciel kotła ponadto zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu do Urzędu Dozoru Technicznego (w odpowiednim oddziale).

Czytaj również: Chemiczne czyszczenie urządzeń ciśnieniowych

Zainteresują Cię również:

  • Realizacja dla Nutricia Krotoszyn
  • Realizacja dla Coveris Skierniewice
  • Realizacja dla Mlekovita Kościan

Jak wygląda współpraca z firmą RAT-GAR?

W relacji z klientami kierujemy się zasadą kompleksowej obsługi – od projektu, poprzez dostarczenie odpowiednich urządzeń i ich montaż, aż do serwisu. Lata pracy pozwoliły nam zdobyć niezbędne doświadczenie. Dbamy też, co szczególnie ważne w tej branży, o stałe podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników, uczestnicząc w kursach i szkoleniach z obsługi, montażu i serwisu najnowszych produktów. Oferujemy montaż wszystkich zakupionych u nas urządzeń wraz z przeszkoleniem odnośnie prawidłowego użytkowania.

Kotły grzewcze i inne produkty marki Viessmann objęte są obsługą serwisową, w tym naprawami gwarancyjnymi. Istotne jest, aby pierwsze uruchomienie urządzenia odbyło się przez serwisanta lub instalatora posiadającego ważne uprawniania wydane przez producenta. W pozostałych przypadkach kotły pozbawione są gwarancji. Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zamontowanych urządzeń.

Zapraszamy do kontaktu.