kobieta wciąga powietrze

Nie od dziś wiadomo, że smog ma destrukcyjny wpływ na nasze zdrowie, również na otaczającą nas faunę i florę. Oddychamy powietrzem, które po prostu nas truje. Za taki stan rzeczy odpowiada rabunkowa gospodarka surowcami naturalnymi na całym świecie, pozyskiwanie energii z paliw stałych, niewyobrażalna wcześniej emisja dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń do atmosfery. W odpowiedzi na te problemy powstał rządowy program „Czyste Powietrze”. Sprawdź, na czym on polega i czy możesz być jego beneficjentem.

Choć program Czyste Powietrze to kropla w morzu światowych potrzeb, to jest on inicjatywą, która znacznie może poprawić jakość powietrza w naszym kraju. Celem tego programu jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które są efektem ogrzewania domów i mieszkań niskiej jakości paliwem oraz używaniem przestarzałych pieców, tak zwanych „kopciuchów”. Czyste Powietrze to program pomocy gospodarstwom domowym, które często nie są w stanie ponieść kosztów modernizacji swojego ogrzewania, więc nie podejmują żadnych działań w tym kierunku.

Program Czyste Powietrze – dofinansowanie nie tylko wymiany pieców

Program Czyste Powietrze powstał po to, by zmniejszyć lub wyeliminować emisję pyłów i zanieczyszczeń, które wprost z kominów domów mieszkalnych trafiają do atmosfery. Wolne od zanieczyszczeń powietrze nie będzie rujnować zdrowia ludziom i – co prawda w niewielkim stopniu – przyczyni się do powstrzymania niekorzystnych zmian klimatycznych. Program zakłada dofinansowanie wymiany źródeł ciepła, które zasilane są w tej chwili paliwem stałym, na źródła nowej generacji, spełniające najwyższe normy w tym zakresie.

Czytaj też: Nowoczesny dom z firmą RatGar

Jednak sama wymiana kotłów to za mało. Nieocieplone budynki, nieszczelne okna i drzwi niestety  są przyczyną znacznych strat energii. Efektem są niedogrzane pomieszczenia oraz zły stan wielu budynków. Program Czyste Powietrze obejmuje więc także termomodernizację budynków wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.

Beneficjenci programu i wielkość dofinansowania

Program Czyste Powietrze skierowany jest do właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, nawet jeśli wyodrębniono w nich kilka lokali mieszkalnych. Każdy budynek musi posiadać indywidualną księgę wieczystą. Dopłaty do ocieplenia domu mogą być także przyznawane osobom, które dopiero uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy domu, albo właścicielom budynków, które zostały wybudowane, ale nie zgłoszono ich jeszcze do użytkowania. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym  wnioskodawcy. Trzeba zwrócić uwagę, że uzależniono zakres prac termoizolacyjnych od wieku budynku. Autorzy programu określili minimalny kwalifikowany do dofinansowania koszt na 7 tysięcy złotych, a maksymalny to 53 tysiące złotych. Realizację programu przewidziano na lata 2018-2029.

Dotacje celowe w programie czyste powietrze

Przystępując do programu, można uzyskać dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na źródła nowej generacji zasilane energią elektryczną lub gazem. Możliwe jest także uzyskanie pomocy finansowej na montaż innych źródeł ciepła, które jednak muszą spełniać założenia omawianego programu.

W ramach programu przewidziana jest także dotacja na ocieplenie budynku 2019. Można także uzyskać dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. To jednak też nie wszystko co zakłada rządowy program Czyste Powietrze. Fotowoltaika i kolektory słoneczne zostały także wymienione, jako podstawa uzyskania dotacji. Dofinansowanie przysługuję także na montaż wentylacji mechanicznej połączonej z odzyskiwaniem ciepła.