Czym instalacje solarne różnią się od instalacji fotowoltaicznych?

Instalacje fotowoltaiczne niekiedy błędnie określa się mianem instalacji solarnych. W rzeczywistości określenia te odnoszą się do dwóch różnych systemów, które mimo podobieństw, znacznie się różnią. Tym, co je łączy, jest wykorzystywanie słońca do produkcji energii. Oba systemy montuje się na dachach budynków i oba składają się z podobnych elementów – w systemie fotowoltaicznym z paneli, a w solarnym z kolektorów słonecznych. Przeznaczenie energii oraz sam sposób jej pozyskiwania jest jednak różny. Poznaj różnice między tymi dwoma technologiami oraz dowiedz się, jak działają.

 

Co różni instalację fotowoltaiczną od solarnej?

montaż instalacji fotowoltaicznejPodstawowa różnica między fotowoltaiką a instalacją solarną dotyczy wykorzystania energii słonecznej. W systemie fotowoltaicznym z energii słonecznej produkuje się użytkową energię elektryczną o wszechstronnym zastosowaniu. Wyprodukowany w ten sposób prąd może służyć do zasilania całej domowej elektroniki. Instalacje fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej wykorzystują tzw. efekt fotowoltaiczny. W jego wyniku powstaje prąd stały, który następnie za pomocą falownika jest przekształcany w prąd zmienny.

W przeciwieństwie do paneli fotowoltaicznych kolektory słoneczne nie produkują prądu, ale służą do przetwarzania energii słonecznej w energię cieplną. Jak to działa? Kolektory przechwytują promieniowanie słoneczne przez powierzchnię absorbera. Dzięki niemu nośnik ciepła się nagrzewa, a następnie przemieszcza do zbiornika akumulacyjnego z wodą użytkową. W ten sposób można podgrzewać wodę, wspomagając pracę centralnego ogrzewania. System solarny służy zatem do wytwarzania energii cieplnej, a nie elektrycznej.

 

Panele fotowoltaiczne czy kolektory słoneczne – co wybrać?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, który system jest lepszy. Wybór jednego z nich zależy od tego, w jaki sposób chce się wykorzystać energię słoneczną. Montaż instalacji solarnej opłaca się w przypadku tych, którzy chcą zyskać dostęp do ciepłej wody użytkowej, a jednocześnie ograniczyć koszty jej podgrzewania, zwłaszcza w okresie letnim. Montaż fotowoltaiki z kolei to dobry wybór dla tych, którzy chcą obniżyć wysokość rachunków za prąd, a tym samym uniezależnić się od dostawców energii.

Czytaj dalej: Przykłady gazowych urządzeń grzewczych